Yazar: admin

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde düzenlemePlansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde düzenleme

Büyükşehir Belediyelerince “kırsal yerleşik alan” tespiti yapılan mahallelerin, belirli kurallar dahilinde köy yerleşik alanı şartlarına tabi olması sağlandı, tarımsal amaçlı yapıların tanımı genişletilerek, bu tanıma “bağ evleri” de dahil edildi. [...]